PERSONDATAPOLITIK

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Designer by Heart IVS

Nydamvej 15

3650 Ølstykke

CVR.nr. 37 86 65 55

Info@designerbyheart.com


2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Levering af aftalte ydelser/varer/services.

Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.

Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker.

Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter, ydelser og services.

I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.


3. PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du på www.designerbyheart.com beder mig kontakte dig via min kontaktformular.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Designer by Heart IVS, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.

For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på www.designerbyheart.com såsom navn, og e-mail adresse.


4. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi deler oplysninger om dig med:

Vores leverandører af IT-services (databehandlere).

Eksterne revisorer.

Facebook og Google med henblik på online annoncering.

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.


5. HVORNÅR OVERFØRER VI PERSONDATA TIL LANDE UDEN FOR EU/EEA

Designer by Heart IVS benytter databehandlere placeret i USA. Overførslen sker under Privacy-Shield aftalen og i henhold til Persondataforordningens artikel 45. Du kan læse mere om Privacy-Shield ved at følge dette link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer Designer by Heart IVS, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Designer by Heart IVS’ instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.


6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Oplysninger du selv har indtastet på www.designerbyheart.com, eller ved at give mig dit visitkort, gemmes indtil du beder mig slette din kontaktinformation. Oplysningerne vil herefter blive slettet. Transaktionsoplysninger gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.


7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som kunde hos Designer by Heart IVS har ret til at udøve følgende rettigheder:

Indsigt og berigtigelse af de oplysninger som Designer by HeartIVS opbevarer omkring dig.

Sletning efter anmodning (se nedenfor).

Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Designer by Heart i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.

 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
 • Som kunde og/eller kontakt hos Designer by Heart IVS har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
 • Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Designer by Heart IVS slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:
  • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)
  • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
  • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Designer by Heart behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/